OXFORD KULÜBÜ

OXFORD KULÜBÜ "OXFORD UNIVERSTY PRESS'', "NATIONAL GEOGRAPHIC" ve "CAMBRIDGE ENGLISH" materyallerini kullanarak yüksek nitelikli öğrenci başarısını desteklemektedir.

ANAOKULU

Bilim odaklılık, girişimcilik ve inovasyon yeni dünyada yaşça küçük ama geleceği çok büyük ilköğretim öncesi okulumuz öğrencilerine yönelik ana kazanımlardır.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINI KALDIRMANIN ÇEŞİTLİ YOLLARI

Öncelikle çocuğun, her gün bilgisayara ayırdığı zaman belirlenmelidir ve bu konuda bir anlaşma yapılmalıdır. Bu süre, okul öncesi çocuklarda bir saatten, ilköğretim ve ortaöğretim dönemi çocuklarında ise iki saatten fazla olmamalıdır.

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

Çok sayıda öğrenci, ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü çalışmaya başlayamadıklarını ya da çalışmaya başlasalar bile kısa bir süre sonra dikkatlerinin dağıldığını sık sık dile getiriyor.

OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ

Ders çalışmak ve başarılı olmak, çocuğun doğuştan getirdiği bir beceri değildir.

AİLE İÇİ İLETİŞİM KOPUKLUĞUNUN SEBEPLERİ

Sahiplenme: Genelde erkeklerin kadınlara yaptığı bir durumdur ( "Benim istediğim gibi giyinip, istediğim gibi davranacaksın" tarzı baskılardır).

Pİ SAYISI NEDİR? Pİ SAYISININ TARİHÇESİ NEDİR?

Hemen hemen tüm matematik kitaplarında, özellikle matematiği genelde bilime ilgi duyan kişilerin okuması için yazan kitaplarda, ve onun özelliklerinden söz edilmeden geçilmemiştir.

REVİR

Okul revirimiz, çocuk sağlığı konusunda deneyimli sağlık personeli ile her türlü acil sorunların gün boyu öğrencilerimizin hizmetindedir.

ÖFKE

Çocuklar kendi varlıklarını yetişkine hissettirebilmek için öfke kontrolünü daha zor sağlarlar.