DRC KOÇLUK SİSTEMİ

DERECE OKULLARI KOÇLUK SİSTEMİ

       Derece Okulları Kampüsleri, ortaokul ve lise programlarında her on öğrenciye bir koç öğretmen atanır. Koç öğretmen öğrencimizin okuldaki ebeveyni gibidir. Öğrencimizin akademik, sosyal, sportif, bilişsel, fiziksel, ruhsal her türlü gelişimini takip ve kontrol ederek velisi ile sürekli iletişim halinde olur.

DERECE OKULLARI KOÇLUK SİSTEMİNİN AMACI

ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ KAZANIMLARI

KOÇ ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

       Koç öğretmen eğitim - öğretim yılı başında, okul yönetimi tarafından belirlenmiş tarihlerde, öğrenci ve veli görüşmeleri yapar. Her hafta yapılan toplantılar öğrencinin sınavları, koç öğretmenin öğrencinin diğer öğretmenleri ile yaptığı görüşmeler ile öğrencimizin durumu gerçek zamanlı olarak değerlendirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır. Koç öğretmenler öğrencileri ile her ay en az iki kere bir araya gelerek genel değerlendirme yapar, öğrencinin öz değerlendirme yapmasını ister, durumsal çözüm üretirler.

       Koç öğretmen, öğrencisi ile yaptığı görüşmede haftalık ve aylık amaçları ve sınavları için “hedef puan” belirler; hedeflerine ne kadar ulaştığını, tamamını gerçeklemesi için nelere ihtiyaç duyduğunu tespit eder. Yeni amaçlar için öğrenci ile birlikte değerlendirme yapar, öğrencinin, gelişim, ergenlik, aile, arkadaşlık vb. konular ile ilgili sorunları dinleyerek gerekli birimlere bilgi vererek yönlendirir.

       Görüşmede alınan kararlar, düzenlemeler ve yapılan işler koç öğretmen - öğrenci görüşmesine kayıt edilir ve karşılıklı olarak imzalanır.

KOÇ ÖĞRETMEN VELİ GÖRÜŞMELERİ

       Koç öğretmenler sorumlu olduğu öğrencinin velileri ile sürekli iletişim halindedir. Her on beş günde bir ise mutlaka öğrencinin tüm değerlendirmesi ile ilgili telefon görüşmesi yaparlar.