D-STEM

D-STEM, DRC, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik)

ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

D-STEM eğitimi, farklı disiplinleri bir bütün olarak öğretmeyi amaçlar.D-STEM

eğitimi, 2016-2017 Eğitim dönemi itibari ile DRC kolejinde ilkokul ve ortaokul ’un

tüm sınıf seviyelerine uygulanmaktadır.

Okulumuzda uygulanan D-STEM eğitiminin amacı , uygulamaya dönük proje

hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata değer katacak ürünler

ortaya koyabilmektir.

Uygulanan sistemde daha çocuk yaşlarda öğrencilerin yaratıcılıklarına göre

yetişmeleri sağlanmaktayız. Bu anlamda çocuklardaki merak duygusunu

uyandırarak öğrencileri problem çözmeye dayalı ve analitik düşünme becerileri

geliştirmektedir. Ayrıca zümreler arası disiplinin sürekliliği sonucunda öğrenciler

ezberci eğitimden uzaklaşmakta, problem çözme becerilerini kolayca

geliştirmektedirler

İlk ve orta eğitim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen

eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temeli eğitime üretim süreçlerinin de

eklenmesi D-STEM eğitiminin öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini üretime

dönüştürme becerisi kazandırıyor.