EĞİTİM SİSTEMİMİZ

DERECE OKULLARI EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL DAYANAĞI

       Derece Okulları kampüslerinde yapılandırıcı öğrenme kuramını temel alan, algısal tercih envanteri ışığında, öğrenme sitillerine uygun MEB müfredatı yaşayarak, uygulayarak öğretilir. Öğrencilerimize yol haritası çizerken Endüstri 4.0 sistemine uyumlu, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, öz değerlerine sahip çıkan dünya insanları yetiştirmek temelini esas alırız. 

       Endüstri 4.0, terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına gelmektedir. İlk sanayi devrimi buhar gücü ile üretim mekanizmasının üzerine kurulurken, onu ikinci sanayi devrimi olan elektrik enerjisi yardımı izlemiştir. Daha sonrasında ise üçüncü sanayi devrimi olan dijital devrim gerçekleşerek elektronik kullanımı artmıştır. Eğitim sistemimizin güncel dayanağı olan Endüstri 4.0 devrimi ise işçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sistemler ile robotların kontrolü arttıracak bir devrimdir. Otomatik sistemler dolayısıyla insan gücü azalacak, insanların yaptığı işleri öğrenen ve öğreten robotlar yapacaktır. İş istihdamı düşecek ancak kalifiye dünya insanı ihtiyacı istihdamı artacaktır.

       Derece okulları, Endüstri 4.0 Devrimi ışığında 21. yüzyıl becerileri donanımıyla yetiştirdiği öğrencilerine 5 yaştan itibaren robotik kodlama eğitimi vermektedir. Algoritmik düşünme becerileri gelişimini erken çocukluk eğitimi dönemine taşıyan Derece Okulları kampüslerinin alt yapısında bulunan D-Stem, 3D yazıcılar, radyo TV stüdyoları, tasarım-üretim laboratuvarları, Akıl Zeka Oyunları Atölyeleri, 3D eğitim ve yazılım programları, dil becerileri gelişim laboratuvarı, sanal gerçeklik, animasyon atölyeleri, kodlama ve robotik atölyeleri ile öğrencileri geleceğin gerektirdiği donanımlara sahip bireyler olarak yetişmektedir.

       Öğrencilerinin akademik başarıları kadar, sosyal, sportif, sanatsal gelişimlerini de önemseyen Derece Okulları, uyguladığı kendine özel programlar ile kulüp, beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, drama, tiyatro, müzikal, dans dersleri, kayak, spor, rüzgar sörfü kampları, yurt içi ve yurt dışı sportif, sanatsal, akademik gezileri, okul takımları, hafta sonu kursları ve sponsoru olduğu spor kulüpleri ile öğrencilerini insani değerleri olan, yaratıcı, üretken, hayal eden bireyler olarak hayata hazırlar.

DERECE OKULLARI

MİSYONUMUZ

       Derece Okulları, Türkiye’nin bir parçası olma bilincinde, Atatürk İlke ve Devrimlerine sonsuz bir sadakatle bağlı, sürekli üretmenin peşinde koşan, sonuç odaklı çalışma prensibiyle hareket eden, sektörünün önde gelen ve saygın kurumudur. Kurumsal sosyal sorumluluğunun bilincinde olan Derece Okulları, odaklandığı her iş ve projeyi başarıyla ve zamanında tamamlayan, oluşturduğu iş gelenekleri, sağlam teknolojik ve insan kaynağı yapısı, rekabet gücü ve herkesçe kabul görmüş kurumsal değerleri ile dün olduğu gibi, bugün de adından sıkça söz ettirecek ve başta özdeş olduğu Türkiye, bağlı olduğu Atatürk İlke ve Devrimleri ile eğitim-öğretim yaşamına katma değer sağlamaya devam edecektir.

VİZYONUMUZ

       Derece Okulları, çağdaş dünyanın gerekliliklerine hakim olarak nicelik değil nitelik olarak çok olmayı hedefler. Az sayıda ama kaliteli kurumlar olarak var olmayı tercih eder. Kitlelerden bireye ulaşmak isteyen kurumların aksine, bireyden kitleye ulaşmayı uygun görür. Beklentilerin tam karşılığını vermek için çabalar, çağdaş ve marjinal eğitim modelleri ile beklentilerinizin üzerinde bir fayda sunmayı amaçlar. Ülkemize çağdaş ve donanımlı gençler yetiştirmek, toplu ve kalıcı başarılar kazandırmak en büyük hedefidir.