ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMİ

Derece Okulları çocuklarımıza iyi bir dünya bırakmanın yanında dünyaya iyi çocuklar yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Erken çocukluk eğitimi en önemli dönemdir ki; insan yaşamında beyin gelişiminin en hızlı olduğu periyot 0 – 6 yaş dönemidir. Bu periyotta çocuklarımız hayatları boyunca sahip olabilecekleri en süratli ve kalıcı öğrenme kapasitesine ulaşmaktadırlar. Derece Okulları erken çocukluk eğitimi yapılanması çerçevesinde verdiğimiz modelin önceliği, meraklı, öğrenmeye istekli, araştıran, aktif, özgüvenli, kendisini ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Çünkü bizler, çocukları çok iyi tanırız ve bizler çok iyi biliyoruz ki; bu zaman dilimi çocuklarımızın kalıcı temel alışkanlıklarını kazandığı, zihinsel gelişimin en hızlı ve kalıcı yerleştiği dönemdir ve asla  geriye dönüş yoktur.

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ YAŞ GRUP SKALASI

• 3 yaş (36 ay - 41 ay)

• 4 yaş (42 ay - 53 ay)

• 5 yaş – Hazırlık Grubu  (54 ay - 65 ay) 

DERECE OKULLARI OKUL ÖNCESİ BEYİN TEMELLİ EĞİTİM MODELİ

• Derece Okulları olarak erken çocukluk eğitiminde ki temel amacımız, çocuklarımızın beş gelişim alanını destekleyerek geliştirmek onları en yetkin ve donanımlı şekilde ilkokula hazır hale getirmektir.

Geliştirdiğimiz Beş Gelişim Alanı

• Motor gelişimi

• Sosyal - Duygusal gelişim

• Dil gelişimi

• Bilişsel gelişim

• Özbakım becerileri gelişimi

Derece Okulları, okul öncesi eğitimi temel hedefimiz

• Değerler

• Beceriler

• Tutumlar

• Davranışlar         

DERECE OKULLARI OKUL ÖNCESİ UYGULAMALARIMIZ

• Yabancı Dil Edinimi Eğitimi

• Dünyayı tanıma ve Dünya İnsanı olabilme beceri programı,

• Farklı Düşünme ve Problem Çözme Yolları

• Mucize yaratan kelimeler – (Özür dilerim, günaydın, teşekkür ederim vb.)

• Etaplı Matematik Başlangıç Programı

• Bilim ve Matematik Projeleri

• İlkokul sınıf öğretmenleriyle okuma yazma programı,

• Mandala çalışmaları,

• Ekonomi, tutum becerileri,

• Kodlama ve Robotik

• İşaret Dili Eğitimi

• Scamper, getir, göster, anlat, yorumlama edinimi

• Derece Okulları Spor Koordinasyon Gelişimi (DSK)

• Değerler Eğitimi

• Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik

• Geziler  

Aktivite Derslerimiz

• Dans

• Halk Oyunları

• Drama

• Perküsyon

• Satranç

• Akıl Oyunları

DERECE OKULLARI

Erken Çocukluk Eğitiminde Yabancı Dil Programımız

 Endüstri 4.0 Devrimi ve 21. yüzyıl becerilerinde yabancı dil artık gündelik ihtiyaç ve yaşam becerisidir. Erken çocukluk yabancı dil eğitim sistemimizde 4 yaştan itibaren yabancı dil programı başlar, Half Day olarak İngilizce sürdürülen çalışmalarda öğrencilerimizin interaktif ortamda yabancı dili edinmeleri sağlanır. Ayrıca kampüslerimizin özelliklerine göre haftada ikinci yabancı dil eğitimi, Almanca, Fransızca ya da İspanyolca dillerinden biri seçmeli olarak verilmeye başlanır.

Erken çocukluk düzeyinde çocuklarımızın öncelikle dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri, görsel okuma ve yazma çalışmalarını yapmaları desteklenir.

• Çocuklarımızın interaktif öğrenme ve edinme sürecinden en etkili şekilde yararlanabilmeleri için gelişimsel özelliklerine ve ilgi, yetenek ve gereksinimlerine göre belirlenmiş temalara uygun, farklı öğrenme stillerini destekleyecek etkinlik ve uygulamalar yapılır.

• Yaratıcı Düşünme Süreci

• Problemlerle mücadele etme, problemlere karşı durumsal, kalıcı çözüm üretme,

• Hayal kurabilme ve hayal gücü geliştirme, 

• Resim Tamamlama

• Çizgi Tamamlama

• SCAMPER etkinlikleri uygulamaktayız.

 Çok Alanlı Sanat Eğitimi Çalışmalarımız :
    Sanat çalışmalarımız çocuklarımızın sanat kültürü edinmelerini, nesneleri alışılmışın dışında kullanabilmeyi, detayları görebilmeyi, yaratıcılıklarını, hayal güçlerini, sanat zevklerini, estetik duygularını ve ince motor becerilerini geliştiren nitelikte ve donanımdadır. Ayrıca tüm kampüslerimizde ders saatleri dışında müzik yayını yapılır ve sıra hangi müzisyendeyse o hafta onun eserleri dinlenir.

 Otomatik Matematik Programı :
     Programımızda çocuklarımızın gelişimsel özelliklerine göre düşünce ve kavram becerilerini geliştiren, çocukların evrensel dilleri olan oyunla, eğlenceli ve eğitici matematik etkinlerimiz yer almaktadır. Öğrencilerimizin üç tane kumbarası olur; harcamak için, biriktirmek için ve başkalarına yardım etmek için. Böylece her eğitimimizde olduğu gibi erdemli bireyler yetiştirme vizyonumuz desteklenir.

 Kodlama Robotik Eğitimi :
   Endüstri 4.0 Devrimi ve 21. yüzyıl becerileri programlarımız çerçevesinde, Derece Okulları müfredatında kodlama ve robotik eğitimi 4 yaştan itibaren uygulanmaya başlamaktadır. Bilgisayar yazılımının ilk adıdır kodlama. Çocuklarımız, kodlama eğitimi ile bilgisayarda yazılım, uygulama, web sitesini oluşturmaya başlangıç yaparlar. Kodlama eğitimi, çocuklarımızın bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirir. Kodlama ve robotik derslerinde yaptığımız uygulamalar sayesinde, öğrencilerimiz hayal güçlerini geliştirebilmekte, eğlenirken aynı zamanda öğrenebilmektedir. Bu eğitimlerin sonucunda geleceğin en etkin teknoloji kullanıcıları ve üreticileri, temellerini küçük yaşta aldıkları beceriler sayesinde donanımlı bir geleceğe ilk adımlarını atacaklardır.

 İşaret Dili Eğitimi :
   
Erken çocukluk döneminde, İşaret dili eğitimi Derece Okulları kampüslerinde uygulanan bir programdır. İşaret dili duyma engelli vatandaşlarımızın kullandığı bir iletişim metodudur. İşaret dili eğitimi alan çocuklarımız, bu eğitimi almayanlara göre çok daha yüksek oranda, uzamsal kurgulama, organizasyon ve yüz tanıma becerilerine sahiptir. 21. yüzyıl becerilerinin en başında olan iletişim becerileri, empati ve anlayış gösterme becerileri gelişir. Toplumun her kesiminden bireylere karşı duyarlılık ve sorumluluk artar.

 DSK (Derece Okulları Spor Koordinasyon) :
   
Derece Okulları Beceri Spor Koordinasyon eğitimi, okul öncesi 4 yaştan itibaren öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel, yetenek ve fiziksel gelişimleri baz alınarak programlanmış beceri gelişim programıdır. Uzman beden eğitimi öğretmenlerimiz denetiminde aktiviteler, egzersizler ve oyunlarla öğrencimizin motor becerilerinin (sürat, denge, kuvvet, esneklik ve koordinasyon) mevcut durumunu, gelişim sürecini belirlenir ayrıca öğrencimizin sportif geleceği için yapılanma başlatılır. DSK, motor beceri gelişimini, sinir kas koordinasyonlarının uyumunun gelişmesini, odaklanma becerisi gelişimini, amaca uygun ekonomik hareket etme becerisi gelişimini, kas kemik yapılarının güçlenmesini sağlar; çocuklarımızın özgüven gelişiminin, takım çalışmasına uyumunun, karar verebilme yeteneğinin gelişimini destekler.

Okuma Yazma Çalışmalarımız :
  Öğrencilerimiz okuma yazma çalışmalarına eğlenceli oyunlar, bedensel devinimler ve ince motor beceri gelişimlerini içeren çizgi çalışmaları ile ilkokul sınıf öğretmenleri marifetiyle 36 – 66 ay arası aşamalı olarak giriş ve geçiş yapmaktadırlar.

 Değerler Eğitimi :
    
Erken Çocukluk, değerler eğitiminin temellerinin atıldığı ve kalıcı olarak uzun vadeli hafızaya kodlandığı en önemli dönemdir. Temel değerler değişiklik göstermez ancak yaşanan çevrenin sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim durumu gibi pek çok faktöre göre bireysel farklı bakış açıları gösterebilir. Kazanılan bu değerler kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder. Derece Okulları değerler eğitimimizin temel amaçlarından bir tanesi; hiç bir uyaran ve uyarıcıya gerek kalmadan, var olan değerleri davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir.

Bilim Çalışmaları ve Deney :
   Çocuklarımızın yaşadığı çevreyi daha iyi anlayabilme, gözlem yapma, araştırma, sonuç çıkarma, problem çözme, sorumluluk alma, doğayı ve canlıları tanıma davranışlarını ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yönelik çalışmalar kampüslerimiz içindeki özel laboratuvarlarda (D-STEM, Fen , 3D) yapılmaktadır. Öğrencilerimiz düzenli olarak deneyler yapmakta ve bu deneyleri yorumlamaktadırlar.

Ülkeleri ve kültürlerini tanıma programı :
  Özellikle Endüstri 4.0 Devrimi ve 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde daha da global hale gelen dünyamızdaki güncel ve tarihsel olaylara göre sıra ile seçilen ülkenin; dili, tarihi, coğrafi özellikleri, kıyafetleri, müziği, sanatı, sporu, yemekleri seçilen ülkelerin konsoloslukları ile iletişime geçilerek okula davet edilir, ülkelerin özellikleri ve kültürü incelenir.

Geziler :
  
Eğitim programı kapsamında, temalarla bağlantılı olarak eş zaman ve içerikli gezilerimiz düzenlenir. Öğrencilerimizden gezi sonrası izlenimlerine ve gözlemlerine yönelik kendi yorumları ile resim çalışması yapmaları istenir ve bu resimler sergilenir.