REHBERLİK VE DANIŞMANLIK

Derece Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız erken çocukluk eğitiminden lise mezuniyetine kadar tüm öğrencilerimizin yeteneği ve potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi” ile 4.0 Endüstriyel Devrim becerileri donanımlı bir 21. yy bireyi olarak hayata hazır olmalarına yardımcı olmaktır.

Bu anlamda yaptığımız çalışmalar;

ÖĞRENCİ TANIMA: Okulumuza kayıt yaptıran her öğrenci için bir rehber öğretmen nezaretinde yapılan seviyeye uygun ve her kademe için ayrı olan tanıma formu uygulanır ve öğrenci hakkında ilk ön izleme yapılmış olur. Gerek duyulan öğrencilere belirli testleri uygulanır.

OKULA UYUM: Derece okullarına katılan her öğrenci ve bir üst sınıfa geçen her öğrenci için eğitim öğretim yılının başında Rehberlik Bölümü iradesinde Okula fiziksel, duygusal, akademik, sosyal uyum oryantasyon ve adaptasyon çalışmaları yapılır ve bu süreç yakından takip edilerek, olası olumsuz durumlarla ilgili tedbirler alınır.

DDY DERECE DAVRANIŞ YÖNETİMİ: Derece Okullarının kendine özel hazırlanmış “Derece Davranış Yönetimi” öğrencide farkındalık yaratmak amaçlı uygulanan interaktif bir programdır. Burada nihai amaç hiçbir uyaran ya da uyarıcı olmadan öğrencilerimizin yapması ya da yapmaması gereken davranışları içselleştirmesini sağlamaktır. Örneğin; Karanlıkta esnerken bile ağzını kapatmak gibi.

4.0 ENDÜSTRİYEL DEVRİM VE 21. YÜZYIL BECERİLERİ REHBERLİK UYGULAMALARI: Derece Okulları öğrencilerinin 4.0 Endüstriyel eğitim programı donanımı ve 21 yüzyıl becerileri ile Dünya insanı olabilmeleri için onların doğuştan olan yeteneklerini ilgilerini ve yönelimlerini geliştirmek ve bu gelişim hakkında farkındalıklarının arttırmalarına, Gelecekte yeni meslek alanları ve nitelikli bireylerin istihdamı için kariyerlerine yön verebilecekleri kaliteli bir bilgi birikim ile donanmalarını ve bu anlamda karar verebilme güçlerinin gelişimini destekleyici çalışmalar yapmakta ve  öğrencileri ve velileri ile paylaşmaktadır.

 

REHBERLİK MÜDAHALE: Derece Okulları rehberlik bölümü olarak amacımız önleyici rehberlik çalışması olarak olay vuku bulmadan öngörü çerçevesinde önlem alıcı çalışmalar yapmaktır, ayrıca müdahale gerektiren her türlü olay için zamanlama ve önem sırası ile öğrenci, öğretmen ve veliler ile gerekli uygulama süreci ile müdahale etmek ve mutlaka sonuca bağlamaktır.

 

KARİYER GELİŞİMİ:

Derece Okullarında Lise programına devam eden öğrencilerimiz hayatlarını yönlendirecek olan kariyer seçimlerinin en önemli durağında olduklarının bilincindedirler. Kendilerini çok iyi tanıyan, gözlemleyen ve uyum içinde çalıştıkları Rehber öğretmenleriyle geleceklerine bir kariyer seçerken nelere önem vermeleri gerektiği hangi mesleği seçerlerse daha mutlu ve başarılı olacaklarını nasıl bir işe sahip olacaklarını, Doğuştan gelen ve Derece Okulları tarafından geliştirilen beceriler ile hangi alanda daha başarılı olacaklarını bilmeleri son derece büyük önem taşır. Uyguladığımız program dahilin de gözlem ve sosyal ilişkilerle yapılan çalışmalara ek olarak Derece Okulları Kariyer Eğilim Testi (DOKET) marifeti ile öğrencilerimiz kendilerini daha iyi tanıyor ve uygun oldukları meslek dallarını seçiyor.

 

BİREYSEL DANIŞMA HİZMETİ:  Öğrencilerimiz ve velilerimiz ile bire bir olarak yapılan görüşmeler Derece Okulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanları tarafından randevulu olarak organize edilir. Her dönem her öğrenci velisi ile en az bir görüşme esasına dayanılarak yapılır Özel durumlarda ise ihtiyaca göre sıklık ve süre arttırılıp azaltılabilir, ayrıca branş öğretmenlerimiz ile rehberlik öğretmenlerimizin yaptığı görüşmelerle öğrencinin gelişim süreci ve özel durumları takip edilir.

ALGISAL TERCİH ENVANTERİ: Öğrenme Sitilleri temeli, herkes öğrenebilir ama herkesin öğrenme sitili farklıdır. İnsanlar karakter özelliklerine göre bir ya da birkaç öğrenme sitili çerçevesinde öğrenirler. Derece Okullarında öğrencilerimizin standart öğrenme sitilleri olmadığını bilir ve ders programlarımızı hazırlarken her öğrenme sitilini kullanırız.

Derece Okulları Rehberlik 2. Sınıftan itibaren öğrencilerimizin tamamına Derece Algısal Tercih Envanteri ( Öğrenme Stilleri Envanteri ) uygulanır.

 

Öğrenme stilleri nedir?
               
Herkes öğrenebilir ama herkes aynı şekilde öğrenmez. Bu, çocuklarınız için de geçerli. Her çocuğa uyabilen, standart bir öğrenme stili yok. Çocuğunuzun öğrendiği yolu bulup o yönde ilerlemesini kolaylaştırmanız gerekir. Başarısı ancak bu şekilde artar. Algılaması, ilişkileri, bilişsel, duygusal ve fizyolojik yapısı onun öğrenme stilini belirler. Önemli olan en uygun şekilde öğreneceği stille öğretebilmektir. 

OKUL TERCİH ve SINAV DANIŞMANLIĞI:

Ulusal ve Uluslararası sınavlara tempolu ve sistemli bir şekilde hazırlanan Derece Okulu öğrencilerimize bu süreç içinde sadece akademik olarak değil, psikolojik, dikkat eksikliği ve sınav tekniği ile ilgilide danışmanlık hizmeti verilir. Sınav sistemlerinin tanıtılması, öğrenciye uygun etüt çalışmalarının, dikkat çalışmalarının düzenlenmesi, hedefinin belirlenmesi, sınav kaygısını azaltacak motivasyon çalışmaları ve sınav sonrası yapılacak olan uzman tercih danışmanlığı bu süreç içinde yer alır.

 

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

Anne Baba Atölye Çalışmaları

Velilerimizin, Öğrencilerimizin gelişim dönemleri ile ilgili öğrenmeleri gereken konularda paylaşımlarda bulunmaları, farkındalık kazanmaları, konu ile ilgili donanım sahibi olmaları farklı perspektiften bakabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla interaktif olarak yürütülen atölye çalışmalarıdır. Çalışmalar tamamlandığında düzenli olarak katılan velilerimize katılım sertifikaları sunulur. İletişim, çatışma çözme, teknoloji kullanımı, sınav kaygısı, ergenlikte ebeveyn olma, ebeveyn tutumları, ergenlik ve yaş dönemine ait sorunlar ile başa çıkma ve rehberlik planlamasında olan konular ele alınır.