YABANCI DİL EĞİTİMİ

DERECE OKULLARI
ERKEN ÇOCUKLUK YABANCI DİL PROGRAMIMIZ

       Derece Okulları eğitim sistemi programının yapılanmasına göre yabancı dil ediniminin en önemli olduğu periyot erken çocukluk dönemidir. Bu dönemde edinilen dil gelişimi kalıcı olur. Derece Okulları’nın programında yer aldığı gibi, eğitim sistemleri gelişmiş ülkelerin eğitim metotlarında da erken çocukluk döneminde öğrencilerin disiplinler arası iş birliği çerçevesinde bütün derslerle etkileşim içinde öğrenmesi esas alınır.  36 ay ile 84 ay arası dönem çocuklarımızın dil öğrenimini en iyi edindikleri periyottur. Dil bilimcilerinin yaptığı araştırmalara göre dil öğrenimine başlama yaşı olan 36 ay ve 48 ay döneminde öğrenme doğal bir süreç olarak ilerler. Çocuklarımız 60 aya kadar edindikleri yabancı dili ana dil telaffuzuna yakın konuşacak şekilde öğrenirler ancak 84 aydan sonra öğrendikleri dilin telaffuzunda o dilin yerlisi olmaları çok zordur.
       Derece Okullarında yabancı dil edinimi ve kültürlü ortamda çocukların yetiştirilmesi eğitimi erken çocukluk döneminde başlar. Böylece ilerideki  yaşamlarında farklı kültürler ile iyi iletişim kurabilen bireylerin yetişmesi hedeflenir. Özellikle Dünya dili olan İngilizce birçok ülke eğitim yapılanmasında temel unsurlardan biri olarak değerlendirildiği için okullarımızda bu kazanım çok erken yaştan itibaren güncel, nitelikli ve Derece Okullarına özel öğretim programlarıyla edindirilir.
       4.0 Endüstriyel devrim ve Yeni yüzyıl becerilerinde yabancı dil artık gündelik ihtiyaç ve yaşam becerisi haline gelmiştir. Paralelinde erken çocukluk yabancı dil eğitim sistemimizde 4 yaştan itibaren yabancı dil programı başlar. “Half Day“ olarak İngilizce sürdürülen çalışmalarda öğrencilerimizin interaktif ortamda yabancı dili edinmeleri sağlanır. Ayrıca, kampüslerimizin özelliklerine göre ikinci yabancı dil eğitimi, Almanca, Fransızca ya da İspanyolca dillerinden biri seçmeli olarak verilir. 
Erken çocukluk düzeyinde çocuklarımızın öncelikle dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri, görsel okuma ve yazma çalışmaları yapmaları desteklenir.


İLKOKUL YABANCI DİL PROGRAMIMIZ
       Derece Okullarının okul öncesi yabancı dil programını destekleyerek sarmalında ilerleyen İlkokul yabancı dil programımızın amacı da dili sevdirmek, öğrencilerimizin dili, yaparak, yaşayarak, farkına varmadan edinmelerini sağlamaktır. Bunun için ise derslerimizde drama, oyunlar, resimler, şarkılar kullanarak doğal öğrenme ortamları hazırlamaktayız.

İngilizce eğitimindeki hedeflerimiz:

       Derece Okulları “Algısal Tercih Envanteri” uyguladığımız yabancı dil programlarımızda da nitelikli ve düzenli olarak kullanılır. Programımız her öğrencimizin öğrenme şekline ve ihtiyacına hitap etmektedir
Dil edinimi en iyi kültüründe yapılır ve bunun doğal ortamı yurt dışı deneyimidir. Bu amaçla her sene 5.6.7. ve 8. sınıf öğrencilerimizi Derece International Office iş birliği ile İngiltere, Kanada ve Amerika’nın seçkin okullarda yaz okulu programı yönlendirmekteyiz. Hem İngilizcelerini geliştirmek, farklı bir kültürü tanımak, globalleşen Dünya’da yeni dostluklar kurmak adına yürüttüğümüz yaz okulu programlarımız, 2 yada 3 haftalık süreçli olup Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından seçilen ve yönetim tarafından onaylanan uluslararası tecrübesi bulunan deneyimli öğretmenlerimiz eşliğinde gerçekleşir.


ORTAOKUL YABANCI DİL PROGRAMIMIZ
       Derece Okulları Ortaokul İngilizce Programı 5.Sınıflarda yoğun olarak kampüslerimizin özelliklerine göre haftada 22 ila 24 saat ile hazırlık sınıfı olarak başlar. Ayrıca cumartesi günleri 5. Sınıf öğrencilerimiz dili sosyal hayata taşımak, sanatla ilgili entelektüel bilgi birikimlerini arttırmak, toplum önünde yeteneklerini ve hitabetlerini gösterip geliştirmek adına ünlü müzikallerin provalarını yaparlar ve sene sonu gösterisi olarak sunarlar, provalar ve müzikal tamamen İngilizce olarak yapılır.
       Ortaokul kademesindeki yabancı dil programımızın amacı, dört dil becerisini eşit derecede kazandırmak (Okuma, yazma, dinlediğini anlama, konuşma ), Anadolu ve özel yabancı liselerin hazırlık sınıfından muaf olmalarını sağlamak, Cambridge sınavlarında başarılı olmak, ulusal sınavlarda yabancı dilden üstün başarı elde etmek olarak planlanmıştır.
       Yabancı Dil eğitimimiz ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ölçme değerlendirme sistemi ile yapılandırılır. 8. Sınıf sonundaki hedefimiz öğrencilerimizin Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 seviyesinde olmalarıdır. Ayrıca Derece Okulları okul içi, ulusal ve uluslararası münazara etkinlikleri organize eder ve organizasyonlara katılır. 
Okullarımızda kampüslerimize göre değişiklik gösterebilen ikinci yabancı dil seçenekleri mevcuttur. Öğrencilerimiz ihtiyaca ya da tercihlerine göre Fransızca, Almanca yada İspanyol derslerinden birini seçebilir.


DERECE OKULLARI CAMBRIDGE SINAVLARI
       Derece okulları öğrencilerinin dil gelişimini Cambridge sınav sistemi ile Avrupa dil portfolyosuna göre değerlendirir, öğrencimiz okul öncesi eğitiminden 8. Sınıfa kadar eğitimini kesintisiz olarak Derece okullarında alırsa B2 seviyesinde İngilizce ile mezun olur.


Öğrencilerimizin Cambridge sınavlarında sınıflarına göre girdikleri düzeyler.
2. Sınıflar → Starters 
3. Sınıflar →Movers   
4. Sınıflar →Flyers  
5. Sınıflar →Ket    
6. Sınıflar →Trinity
7. Sınıflar →PET        
8. Sınıflar →FCE (1000 Ders saati)


LİSE YABANCI DİL PROGRAMIMIZ
       Amacımız; 

      Liselerimizde Yabancı Dil kulüp çalışmaları, gerek hafta içi, gerekse hafta sonu takviye kursları, drama çalışmaları, İngilizce aktivite günleri, bahar aylarında düzenlenen kitap fuarları, MUN gibi uluslararası projelere katılımlar gerçekleşmektedir.
Okullarımız da ikinci yabancı dil kampüslerimizin özelliklerine göre, Almanca, İspanyolca yada Fransızcadır.