DRC KOÇLUK SİSTEMİ

DERECE OKULLARI Koçluk sistemi ile öğrencinin her  (akademik, sosyal, sanatsal, duygusal, sportif vb.)  alandaki gelişiminin gözlemlenmesi ve başarısının  yükseltilmesi, kendisi ile ilgili kişisel planlama ve değerlendirme  becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencinin her derse göre  doğru sayısı ve hedefi  öğrenci ve KOÇ öğretmeni ile ortak olarak oluşturulur. 

Her deneme sonucunda hedef kontrol edilir ve eksik olan dersin kazanım incelemesi doğrultusunda ek çalışmalar ve ödevlendirmeler yapılır.

Sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel, sanatsal, sportif gelişiminin takibi, yönlendirilmesi ve veli işbirliği yapılır, Koç öğretmenlerimizin, hizmetiçi eğitim programlarıyla Derece Okulları Koçluk Sistemini içselleştirmesi sağlanır.

Koç öğretmenlerimiz her ay iki kere velileri ile telefon üzerinden iletişime girerler.