ENDÜSTRİ 4.0

    Endüstri 4.0, imalat gibi geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatması projesidir. Bu yeni endüstrideki amaç; uyum, kaynak verimliliği ve ergonominin hem müşteriler hem de iş-değer sürecinde iş ortaklarının entegrasyonunu karakterize etmektir.
    Endüstri 4.0, terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına gelmektedir. İlk sanayi devrimi su ve buhar gücü ile üretim mekanizmasının üzerine kuruluyen, onu ikinci sanayi devrimi olan elektrik enerjisi yardımı izledi. Daha sonrasında ise üçüncü sanayi devrimi olan dijital devrim gerçekleşerek elektronik kullanımı arttı.

Endüstri 4.0'ın Etkileri Neler Olacak?

Siber-Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim gibi modern bilgi ve iletişim teknolojileri imalat sektöründen verimliliği, kalite ve esnekliği artırmak için sistemlere entegre edilecek, olası verim durumlarını analizleyerek rekabet ortamında avantaj sağlayacaktır.

4.0 ENDÜSTİRİYEL DEVRİM VE 21.YÜZYIL BECERİLERİ UYUM SÜRECİ AŞAĞIDAKİ BECERİLER İLE KAZANDIRILABİLİR;