İLKOKUL

       Derece Okulları kampüslerinde yapılandırıcı öğrenme kuramını temel alan algısal tercih envanteri ışığında, öğrenme stillerine uygun MEB müfredatı uygulanır. Eğitim sistemimizde esas olan Endüstri 4.0 Devrimi sistemine uyumlu, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, öz değerlerine sahip çıkan dünya insanları yetiştirmektir.

       Algısal tercih envanteri olarak uyguladığımız ve temelinde öğrenme şekilleri yatan modelimiz, her kişinin öğrenebileceği ancak her bireyin göz retinası kadar ayrı öğrenme özelliklerine sahip olduğu gerçeğine dayanır. Diğer bir deyişle, Derece Okulları Algısal Tercih Envanteri yani öğrenme stili belirleyicisi her öğrencinin öğrenebileceği ancak farklı öğrenme şekilleri olduğu gerçeğine dayanır.

       Derece Okulları, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü tarafından 2. Sınıftan itibaren tüm öğrencilerimize “Öğrenme Stilleri Testi” yapılır. Böylelikle hem öğrencimizin algısal tercihi, sağ-sol lob düşünme becerisi, çalışma profili, çalışma teknikleri vb. sonuçlar çıkartılır. Öğrenci ve sınıflarımızın öğrenme stilleri çıkartılarak okullarımızın programları bu profillere özgün olarak planlanır ve uygulanır.

 

İlkokula başlama testi

       Derece Okulları “İlkokula Hazır mıyım Testi” rehber öğretmenlerimizin kontrolünde, 60 ay ve üzeri yaştaki birinci sınıf aday öğrencilerimize uygulanır. Çocuklarımızın ilkokula başlamaya hazır bulunma düzeyleri çeşitli beceriler açısından değerlendirilir, sonucuna göre çocuğumuz için hangi düzeyde eğitim almasının bilişsel, sosyal, akademik, fiziksel ve bilimsel olarak yararlı olacağına karar verilir.

Sınıf Öğretmenliği Sistemi

       Derece Okulları’nda eğitim sisteminde ilkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda sınıf öğretmenliği esastır. 1., 2., ve 3. sınıflarda öğrenciler hayat bilgisi, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerini sınıf öğretmenleri yapmakta; 4. sınıf öğrencilerimizin derslerine yine sınıf öğretmeni ile birlikte ortaokul Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler öğretmenleri girmektedirler. Böylelikle ortaokul akademik takvim yılı başlamadan öğrencilerimizin farklı ağızlardan alan derslerini almaya başlamalarıyla ortaokul adaptasyon ve oryantasyon döneminin daha sağlıklı geçmesi hedeflenir.

Eş Zamanlı Akademik Program ve Sınav Sistemi

       Derece Okulları’nın tüm kampüslerinde eş zamanlı müfredat ve eş zamanlı sınav sistemi uygulanır. Sınavlar sonunda elde edilen ölçme değerlendirme verileri sadece bir kampüs içinde değil, tüm Derece Okulları öğrencileri arasında değerlendirilerek daha anlamlı veriler elde edilir.  

Sınıflarımız

       Derece Okulları’nda uygulanan eğitim modeli gereği sınıflarımız, öğrencilerin rahat hareket edebilecekleri büyüklükte ve her türlü sınıf organizasyonu ve düzeni yapılacak düzende ve öğrenme stilleri programına uygun olarak düzenlenir. Sınıflarımızda bireysel çalışma köşeleri, okuma köşeleri, duvar görselleri, üç boyutlu ders materyalleri ve çalışma minderleri bulunur.

Laboratuvarlarımız

       Derece Okulları kampüslerinde D-STEM, 3D, 3 boyutlu yazıcı laboratuarı, dil becerileri laboratuarı, fen laboratuvarı ilkokul düzeyinde yapılabilecek deneyler için bol malzeme ile Endüstri 4.0 Devrimi ve 21. yüzyıl becerileri çerçevesine uyarladığımız, yaparak ve yaşayarak öğrenme modelimizin her aşamasına uygun olarak etkin ve nitelikli kullanılır.