ORTAOKUL

 Ülkemizi geleceğimiz için Dünya ile yarışan, Dünya ya yenilikçi düşünceler ışığında bilim, sanat, spor insanları yetiştiren Milli Eğitim Programı çerçevesinde üst bir eğitim sistemini kurgulayan Derece Okullarının amacı ;

* Ulusal ve Uluslararası sınavlara akademik, psikolojik, teknik olarak hazır,

* 4.0 Sanayi devrimine uyum sağlamış,

* 21 Yüzyıl becerilerine sahip,

* Yabancı dili mükemmel kullanan, her kökenden insanlarla iletişim kurabilen,

* Bilgiyi kullanmayı ve bilgiden bilgi üretmeyi bilen,

* Eleştirel düşünen,

* Sanata ve sanatçıya saygılı, sanatın entelektüel bilgi birikimine sahip,

* Sporu yaşam biçimi haline getirmiş, kültürünü edinmiş, her spor dalına duyarlı,

* Teknolojiyi yakından takip eden, hakim, kullanabilen, geliştirebilen,

ÖZDEĞERLERİNİ KAYBETMEMİŞ, DÜNYA İLE ENTEGRE OLMUŞ BİREYLER YETİŞTİRMEKTİR.

4.0 ENDÜSTİRİYEL DEVRİM VE 21 YÜZYIL BECERİLERİ UYUM SÜRECİ AŞAĞIDAKİ BECERİLER İLE KAZANDIRILABİLİR;

*İletişim becerileri

*Dil okuryazarlığı

*Matematik okuryazarlığı

*Fen okuryazarlığı

*Eleştirel düşünebilme

*Yaratıcı düşünme, yenilikçi yaklaşım

*İnisiyatif alabilme, risk yönetimi

*Liderlik, sorumluluk alabilme

*Farklı kültürlere saygı ve iletişim

*Üretkenlik

*Hesap verilebilirlik

*Medya enformasyon okuryazarlığı

*Teknoloji kullanıp, geliştirme

 

ORTAOKUL EĞİTİM SİSTEMİMİZ

* DERECE ALGISAL TERCİH ENVANTERİ UYGULAMASI (ÖĞRENME SİTİLLERİ)

       İnsanlar karakter özelliklerine göre bir ya da birkaç öğrenme sitili çerçevesinde öğrenirler. Öğrenme Sitilleri temeli, herkes öğrenebilir ama herkesin öğrenme sitili farklıdır. Derece Okullarında öğrencilerimizin standart öğrenme sitilleri olmadığını bilir ve ders programlarımızı hazırlarken her öğrenme sitilini kullanırız.

      Derece Okulları Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi 2. Sınıftan itibaren öğrencilerimizin tamamına Derece Algısal Tercih Envanteri ( Öğrenme Stilleri Envanteri ) uygular.

 

Öğrenme stilleri nedir?

 

    Herkes öğrenebilir ama herkes aynı şekilde öğrenmez. Bu, çocuklarınız için de geçerli. Her çocuğa uyabilen, standart bir öğrenme stili yok. Çocuğunuzun öğrendiği yolu bulup o yönde ilerlemesini kolaylaştırmanız gerekir. Başarısı ancak bu şekilde artar. Algılaması, ilişkileri, bilişsel, duygusal ve fizyolojik yapısı onun öğrenme stilini belirler. Önemli olan en uygun şekilde öğreneceği stille öğretebilmektir.

 

* DİKEY GENİŞLETME PROGRAMI

 

      Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programı dahilinde ortaokullarımızda dikey ve yatay genişletme programları uygulanır, sınav sistemi ve öğrencilerin sosyal gelişimlerine göre sistem her sene revize edilerek meb programına uygun olarak eş zamanlı tüm kampüslerimizde uygulanır.

 

* YABANCI DİL PROGRAMI

       Derece Okulları ortaokul İngilizce programı 5.Sınıflarda yoğun olarak haftada 24 saat ile hazırlık sınıfı olarak başlar, ayrıca cumartesi günleri 5. Sınıf öğrencilerimiz dili sosyal hayata taşımak, sanatla ilgili entelektüel bilgi birikimlerini arttırmak toplum önünde yeteneklerini ve hitabetlerini gösterip geliştirmek adına ünlü müzikallerin provalarını yaparlar ve sene sonu gösterisi olarak sunarlar, provalar ve müzikal tamamen İngilizce olarak yapılır.

       Ortaokul Kademesindeki yabancı dil programımızın amacı, dört dil becerisini eşit derecede kazandırmak (Okuma, yazma, dinlediğini anlama, konuşma ), Anadolu ve özel yabancı liselerin hazırlık sınıfından muaf olmalarını sağlamak, Cambridge Esol sınavlarında başarılı olmak, ulusal sınavlarda yabancı dilden üstün başarı elde etmek olarak planlanmıştır.

       Yabancı Dil eğitimimiz ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ölçme değerlendirme sistemi ile yapılandırılır. 8. Sınıf sonundaki hedefimiz öğrencilerimizin Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde olmalarıdır. Ayrıca Derece Okulları okul içi, ulusal ve uluslararası münazara etkinlikleri organize eder ve organizasyonlara katılır.

       Okullarımızda kampüslerimize göre değişiklik gösterebilen ikinci yabancı dil seçenekleri mevcuttur. Öğrencilerimiz ihtiyaca ya da tercihlerine göre Fransızca, Almanca yada İspanyolca derslerinden birini seçebilir.

 

* ORTAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME

       Hiçbir sistem ölçemediği bir argümanı sağlıklı olarak yönetip değerlendiremez, gelişmesi gereken yönlerini, desteklenmesi gereken yönlerini nitelikli olarak fark edemez bu nedenle Ölçme Değerlendirme Derece Okullarının en önemli bölümlerinden biridir.

       Ölçme Değerlendirme çalışmalarıyla, planlanan eğitsel davranış becerilerine ne seviyede ulaşıldığını ve süreç içerisindeki yapılan çalışmaların, planlanan bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu somut verilerle tespit ederiz.

       Derece okullarında her akademik takvim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına bir önceki eğitim öğretim yılından hangi kazanımları hatırladıklarını, hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere “Hatırımda Kalanlar” sınav uygulaması yaparız. Bu sınav, güncel öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların uzun vadeli hafıza kodlamalarında kalıp kalmadığını, öğrencilerimizin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemek için yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik Ağustos ayı içinde iyileştirici çalışmalar planlanır ve uygulanır.

       Ayrıca öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek ve amacıyla LGS Lise geçiş sınav sistemi denemeleri yaparız. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenerek eksiklerin öğrencilerimiz için kuşak saatleri oluşturularak etütlendirme yapılır.

       5, 6 ve 7. sınıflarda her pazartesi LGS denemeleri yapılır. Bir pazartesi Türkçe (15 soru), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (8 soru), Yabancı Dil (8 soru) Sosyal Bilgiler ( 8 soru) olacak şekilde bir sonraki pazartesi Matematik (15 soru) Fen ve Teknoloji (15 soru)  denemesi olacak şekilde düzenli bir şekilde yapılır. 8. sınıflarımızda ise Cumartesi günleri Lise Giriş Sınavı Milli Eğitim bakanlığı formatında uygulanır. Öğrencilerimiz sabah Türkçe (20 soru) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 soru), Yabancı Dil (10 soru), Sosyal Bilgiler (10 soru) toplam 50 sorudan oluşan ilk oturumda performanslarını gösterirler, yarım saatlik molanın ardından Matematik ( 20 soru), Fen Bilgisi (20 soru) toplam 40 sorudan oluşan ikinci oturuma girerler.

       Sınavdan hemen sonra her branş öğretmeni 20 dakika süre ve sırayla sınıflara girerler sınav soruları üst düzey program ve donanıma sahip akıllı tahtalarımıza yansıtılır. öğrencilerimiz ile birlikte tek tek tüm soruların üzerinden geçilerek ilk etüt değerlendirmesi yapılır.

 

*4. SINIFTADAN İTİBAREN BRANŞLAŞMA

       Derece Okullarında ilkokul 4. Sınıftan itibaren Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler derslerine sınıf öğretmenleri ile birlikte branş öğretmenleri derse girmeye başlar, burada temel amaç alan dili Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler olan öğretmenlerden ders dinlemeleri, ortaokula hazırlık ve adaptasyon dönemine bir önceki yıldan hazırlanmaya başlamaları, öğrencilerde gelişen bir kişiden öğrenme bağımlılığını ortaokul akademik takvim programı başlamadan aşmalarının sağlanması ve en önemlisi kurum kültürümüzde bulunan dikey ve yatay genişletme devamlılığını sağlamaktır.

* REHBERLİK ÇALIŞMALARI

       Derece Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız erken çocukluk eğitiminden lise mezuniyetine kadar tüm öğrencilerimizin yeteneği ve potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi” ne 4.0 Endüstriyel Devrim becerileri donanımlı bir 21. yy bireyi olarak hayata hazır olmalarına yardımcı olmaktır.

Bu anlamda yaptığımız çalışmalar.

*Öğrenci tanıma çalışmaları

*Okula uyum, oryantasyon ve adaptasyon çalışmaları

*Gelişim izleme (Akademik, sosyal, sanatsal, fiziksel, bilişsel vb.)

*Derece davranış yönetimi (DDY)

*4.0 Endüstriyel devrim ve 21. Yüzyıl becerileri rehberlik uygulamaları

*Rehberlik müdahale

*Kariyer gelişim takibi ve yönlendirmesi

*Bireysel danışma hizmeti

*Algısal tercih envanteri (Öğrenme sitilleri)

*Anne baba atölye çalışmaları

*Sınav ve tercih danışmalığı

 

* ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMI

       Derece okullarının temel eğitim felsefesini sosyal beceriler kadar akademik başarı programı oluşturur.

       Öğrencilerimiz ortaokulun 5. Sınıfında hafta da 24 saat ile ağırlıklı ve yoğunlaştırılmış İngilizce programı ile eğitim öğretim programımıza dahil edilir, ve uluslararası geçerliliği olan Cambridge Esol sınavlarına katılırlar. Ayrıca 5.6. ve 7. Sınıflarda her pazartesi Lise giriş sınavı denemesi bir hafta sözel bir hafta sayısal olmak üzere yapılır, ve her sınav sonucunda yapılan ölçme değerlendirme analizlerine göre öğrencilerimize kazanım bazlı etüt programı uygulanır. 8. Sınıflarda ise toplam 45 lise giriş sınavı denemesi ve beş kademeli kişisel kazanım bazlı etüt programı uygulanır, sınav sonuçlarımız iki saat içinde velilerimizin cep telefonlarına iletilir. Ayrıca okulumuzda işlenen dersler online olarak sadece öğrencilerimize yayınlanır.

Derece Okulları öğrenci koçluğu uygulaması nedir ?

       Derece Okulları öğrenci koçluğu sisteminde Ortaokul 5. Sınıftan itibaren sınıf öğretmeninin dışında her 10 öğrenciye bir koç öğretmen atanır, bu atamalarda öğrenci ile koçluğu yapacak öğretmen arasındaki iletişim ve yaklaşımı esas alınır, koç öğretmen öğrencimizin okuldaki vasisi, ebeveynidir, öğrenci velisi ile iletişim halinde öğrencinin takibini yapar ve düzenli olarak velisini bilgilendirir.

Bu sistem ile öğrencinin;

*Okulda bir öğretmeni ile sürekli iletişim halinde olması,

*Tüm gelişim sürecinin bir eğitimci ile beraber değerlendirmesi ve okulda bir gölgesinin olduğunu bilmesi,

*Akademik ve sosyal olarak daha etkin olması,

*Kendi planlamasını yapabilmesi ve değerlendirebilme becerisini geliştirmesi,

*Dikkat becerisini geliştirmesi,

*Gelişim ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilmesi,

*Algısal tercih envanteri desteğinde çalışma alışkanlık ve prensiplerini bireysel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeyi öğrenmesi,

*Test tekniklerini öğrenmesi,

*Moral ve iç, dış motivasyonunun arttırılması,

*Başarısının ve başarısızlığının sorumluluğunu alması,

*Aile ve okul arasında iletişim, destek ve koordinasyonunun arttırılması amaçlanmaktadır.

* ROBOTİK KODLAMA

       Eğitim sistemini 4.o Endüstriyel devrim ve 21. Yüzyıl becerilerine göre planlayan Derece Okulları 21. Yüzyılın alfabesi olan kodlama dersleri ile öğrencilerini 5 yaştan itibaren tanıştırmaya başlıyor.

       Derece Okullarının programına dahil ettiği ve uyguladığı 21. Yüzyıl becerileri içinde bulunan teknoloji kullanımı ve üretimi her türlü üretimin temelini yazılımın oluşturacağı öngörülürken, yazılım dili olan kodlamanın öğretiminin de en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Derece Okullarında okul öncesi 5 yaştan 8. Sınıfa kadar öğrencilerimize eğitim programları içinde ders olarak verilir. Yaş gruplarının seviyesine göre planlanan Kodlama ve Robotik dersleri, erken çocuklukta kodlama diliyle tanışan çocuklara gelecekte yazılım üretme konusunda teşvik ve öne geçme şansı tanır

       Derece Okullarının eğitim sisteminin temeli olan, Endüstri 4.0, devrimi ve 21. Yüzyıl becerileri yeni Dünyada üretim şekilleri başta olmak üzere dünyanın geleceğini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Gelişmiş olan ülkeler eğitim sistemlerini 4.0 Endüstriyel devrim 21. Yüzyıl becerileri modeline göre şekillendiriyorlar, D- STEM eğitimiyle yeni nesilleri değişen üretim şekillerine hazırlarken, ilkokuldan itibaren kodlama derslerine ağırlık veriyorlar. Derece Okulları, yeni yüzyılın alfabesi olan kodlama eğitimini zorunlu ders olarak okutarak öğrencilerinin algoritmik düşünme ve sıralı organizasyon becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Böylelikle teknolojiyi sadece kullanan değil teknolojiyi üreten bir nesil yetiştirerek geleceğimizi sağlam temeller üzerine atıyor.

* UYGULAMALI DERSLER

Beden Eğitimi: Derece Okulları’nda Beden Eğitimi dersleri öğrencilerinin İngilizce ağırlıklı olarak beden ve ruh sağlık kalitelerinin geliştirilmesi için yapılır. Spor ise beden ve ruh sağlığının gelişmesi yanında, belli kurallara uyarak, Fair-Play ve adil rekabet ölçüleriyle mücadele etmeleri, heyecan duymaları ve yarışma duygularını yaşamaları için yapılır.

       Derece okullarında 4. Sınıfa kadar motor beceriler ve koordinatif yeteneklerin geliştirildiği MEB müfredatıyla çerçevelenmiş özel bir program uygulanır

       4. sınıftan itibaren öğrencilerimize spor hekimleri tarafından Antropometrik ölçüm yapılır bu ölçümler iki tam gün sürer ilk gün çeşitli tıbbi aletlerle (Caliper, skinfold, tanita vb.) öğrencilerimizin vücut ve postür analizlerini çıkartan uzmanlar, bir sonraki gün öğrencilerimizin motor becerileri üzerinde (Denge, sürat, esnetme vb.) ölçümler yaparlar.

       Tüm ölçümlerin sonunda bir karne oluşturarak öğrencimizin geliştirmesi gereken motor becerileri ve vücut analizleri öğrenciye özel bir karne hazırlanarak veli ile paylaşılır öğrenci sporcunun gelişim süreci, motor becerileri değerlendirilerek yeteneği ve fiziksel şartları ile ilgili yönlendirme yapılır. 

       4. sınıftan itibaren okul takımlarımız (hentbol, voleybol, basketbol, yüzme, eskrim, satranç vb.) alt yapıları oluşturulur ve haftanın belirli günlerinde antrenmanlar yapılır.

       Okulumuzda beden eğitimi dersleri milli takımlarda görev yapmış öğretmenler tarafından verilir.

        Derece Okullarının temel amaçlarından biri öğrencilerinin serbest zamanlarını sporla değerlendirmeleridir, bunun için her türlü imkan sağlanır.

        Okulumuz birçok branşta yapılan il ve il dışı yarışma ve müsabakalarda ismi gibi dereceler almaktadır, ayrıca okullarımızda kış ve yaz okulu uygulamaları yapılmakta ve dönem sonları sertifika  verilmektedir.

        Derece Okulları kışın kampüslerine yakın kayak merkezlerinde “Kayak Kampları” düzenlenmekte ve her düzeyde kayak eğitimi vermektedir.

        Yaz aylarında okullarımız yurt dışında düzenlenen uluslararası ( Partille Cup, San Marino Cup, Power Cup ) büyük organizasyonlara katılırlar.

Müzik:

        Derece Okulları Müzik dersinde 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar solfej eğitimi alan öğrencilerimiz 5. Sınıftan itibaren  müzik dersini çift dilli olarak (İngilizce, Türkçe) yapmaya başlarlar ayrıca 5. Sınıfla birlikte müzik dersinde branşlaşma başlar, öğrencimizin yeteneği, ilgisi ve Birebir yaptığımız kulak taraması ile hangi enstrümana uygun ise o enstrümana yönlendirilir, öğrencilerimiz beşinci sınıfın sonunda ilk konserlerinin performanslarını sergilerler, Derece Okullarımızın tüm kampüslerinde sürekli müzik yayını vardır, her hafta okulda çalan, özgeçmişi ve eserleri görsel olarak sunulan sanatçılar  ve eserleri değiştirilir, örneğin bir hafta boyunca Antonio Vivaldi’ nin eserlerini dinleyen öğrencilerimiz, bir hafta sonra Neşet Ertaş, Bir hafta sonra, İsmail Dede Efendi vb. dinleyip öğrenirler bunu temel amacı ruhu dinlendirmek, motivasyonu arttırmak ve tüm kademelerdeki öğrencilerimizin entelektüel bilgi birikimini arttırarak besteci, güfteci ve yorumcuları tanımalarını sağlamaktır. Ayrıca Müzik bölüm başkanlığımızın belirlediği belli zamanlarda, öğrencilerimizin bireysel ve toplu performansları, öğle araları yaptığımız küçük müzik dinletilerinde sergilenir. Okul Orkestramız dönem sonlarında büyük gösteri ve başarılara imza atarlar.

Görsel Sanatlar:

        21.Yüzyıl becerileri ile yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin sanatı içselleştirmeleri, sanat ve sanatçıya duyarlı olmaları önceliklerimiz arasındadır. Özel olarak oluşturduğumuz atölyelerimizde öğrencilerimizin becerilerini fark etmeleri ve geliştirmeleri sağlanır, eserleri toplu ve bireysel sergilerle paylaşılır, ayrıca öğrencilerimiz il, İl dışı tüm yarışmalarına katılarak performanslarını gösterirler. Öğrencilerimiz sanatsal müzeleri gezerek ve büyük sanatçılarla bir araya getirilerek ilgi ve birikimlerinin arttırılması sağlanır.

Hafta Sonu Çalışmalarımız:

        Derece kampüsleri 24 saat yaşayan okullardır. Eğitim ve öğretim haftanın her günü devam etmektedir. Bu nedenle Cumartesi ve Pazar günleri okullarımızda akademik, sanatsal, sportif ve teknolojik programlar D24 olarak yapılır.  Bu programların içinde hafta sonu akademik kurs ve etütleri, spor okulları, sanat okulları, robotik ve kodlama eğitimleri bulunur